Zkušební řád ČSJu

V odkazech níže jsou uvedeny znalosti, které Český svaz juda považuje za standard pro získání jednotlivých stupňů technické vyspělosti pro 6./5. kyu až 1. kyu. Našim žákům udělují tyto stupně zkušební komisaři Českého svazu juda, takže dosažený technický stupeň je všeobecně uznávaný. Získávání vyšších technických stupňů se v judu lidově říká "páskování" a je veřejnosti přístupné. Rodiče, případně další příbuzné, které si naši žáci na tento slavnostní akt pozvou, rádi uvítáme. Focení a pořizování videa "páskování" je možné, avšak nesmí narušovat jeho průběh. Zveřejnění takových záznamů podléhá výslovnému souhlasu všech jednotlivých účastníků na záznamu zachycených, podle platných právních předpisů.

 

Zkušební řád judo - podmínky pro povolení zkoušky na Kyu a Dan:

www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/zkusebni_rad/2016-Zkusebni_rad_1cast.pdf

 

Zkušební řád judo - podmínky pro zkušební komisaře:

www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/zkusebni_rad/2016-Zkusebni_rad_2cast.pdf

 

Zkušební řád od r. 2017 s obrazovou přílohou:

www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/zkusebni_rad/2017-Zkusebni_rad.pdf

 

Zkušební protokol 6/5 Kyu - 1. Kyu od r. 2017:

www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/Formul%C3%A1%C5%99e/2017-Zkusebni_protokoly_6-1_KYU.pdf

 

Formulář pro hromadný zápis Kyu:

Formulář ZK na KYU 2018.xlsx (16324)

 

Žádost o vykonání zkoušky DAN:

www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/zkusebni_rad/2016-Zadost_o_vykonani_zkousky_DAN.pdf

 

Popis provedení KATA (ČSJu):

www.czechjudo.org/kolegium-danu-popis-provedeni-kata-all-pages